Kullanım Sözleşmesi


İnternet ortamında hizmetler sunan Zion Medya (Zion Medya İnternet Çözümleri) ile kişisel, finansal ve diğer bilgilerini sipariş sırasında belirterek hizmet alan kişi (Kullanıcı olarak anılacaktır) sözleşmenin taraflarını oluşturur. İş bu sözleşmede taraflar siparişin devamında verecekleri yazılı bilgilerin doğruluğunu kabul ve taahhüt ederler.

1 – Sözleşmenin Konusu Zion Medya'dan alınan hizmet ile ilgili olup hizmetlerinin ana hatlarının belirlenmesi ve karşılıklı hakların korunması ile ilgili hükümlerdir.

2 - Sözleşmenin Süresi İş bu sözleşme Kullanıcı'nın, vermiş olduğu siparişle ilgili, sorumluluğu olan bedeli Zion Medya'ya ödeme kanallarından birini kullanarak (kredi kartı veya havale) ödemeyi gerçekleştirip hizmet aktivasyonu neticesinde başlar. Sipariş sırasında Kullanıcı tarafından tercih edilen hizmet periyodu bitiminde sona erer.

3 - Hizmetin Dondurulması, Kullanıcıların sistemi saldırı amaçlı olarak kullanıldığı tespit edildiğinde hizmet Zion Medya tarafından tek taraflı olarak fesh edilebilmektedir. Zion Medya tarafından tahsis edilen hizmetin kullanımından müşterinin kendisi sorumlu olup her tür kanunlara aykırılığından doğan hukuki ve cezai sorumluluğa Kullanıcı kendisi katlanmayı beyan, kabul ve taahhüt eder.

4 - Ücretler Zion Medya'nın sunduğu hizmetlerin bedelleri ilgili sayfalarında TL cinsinden belirtilmiştir. Bu fiyatlara %18 yasal KDV dahil değildir. Ödemeler sayfamızda yer alan hesap bilgileri kısmındaki banka hesaplarına veya ödeme sayfamızdan kredi kartı ile yapılabilmektedir.
• Zion Medya ödemenin yapılmasına kadar hizmeti başlatmama veya durdurma hakkını saklı tutar.
• Zion Medya gerekli gördüğü durumlarda hizmet ücretlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
• Hizmet bitimini gününden 3 gün önce hatırlatma maili gönderilerek ödemenin yapılması hatırlatılır aksi taktide zamanında ödeme yapılmayan hizmetler durdurulur.
• Zion Medya tarafından gönderilen faturalara, herhangi bir anlaşmazlık halinde, fatura sahibi tarafından yazılı olarak 14 gün içinde itiraz edilmelidir. Aksi durumlarda fatura aynen kabul edilmiş sayılır.

5 - Hak ve Sorumluluklar Zion Medya tarafından, Kullanıcılarına, bu sözleşmenin birinci maddesinde belirtilen tüm hizmetler "As Is Based" veya "As Available" olarak verilir. Yani, verilen tüm hizmetler Zion Medya tarafından verildiği gibi Kullanıcı tarafından kabul edilmek zorundadır. Zion Medya verdiği herhangi bir hizmetin sürekli olacağı, kesintiye uğramayacağı, hatasız olacağı konularında ayrıca internet üzerinde güvende olacağının garantisini vermemektedir. Kullanıcı aldığı hizmetlerin durması, durdurulması, kesintiye uğraması veya hata ve zarara yol açması halinde herhangi bir hak iddia etmeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

6 – Tebligat Adresi Kullanıcı'ya ait yasal ikamet adresi ve iletişim adresi sipariş sırasında verilmiş olan e-posta adresidir. Bu adresin değiştirilmesi durumunda Zion Medya'ya yazılı olarak tebliğ edilmesi gerekir. Kullanıcı, kendisine ulaşsa da, ulaşmasa da bu adrese gönderilen tebligatın bir iş günü sonrasında tebliğ edilmiş olacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

7 – Kayıtların Geçerliliği Taraflar, iş bu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda, Zion Medya'nın defter ve bilgisayar kayıtlarının, tarafların göndermiş olduğu elektronik posta ve benzeri iletilerin, Zion Medya tarafından muhafaza edilen Zion Medya/Kullanıcı arasında geçen telefon görüşmesi kayıtlarının, Kullanıcı'nın internet ortamında yaptığı ve Zion Medya'nin bilgisayarlarında yedeklenmiş kayıtlarının, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 287. maddesi anlamında geçerli, bağlayıcı, kesin ve öncelikli delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, yukarıda belirtilen Zion Medya kayıtlarına karşı her türlü itiraz ve bunların usule uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

8 – Temerrüde Düşme Zion Medya, Kullanıcı'nın sözleşmeden doğan sorumluluklarından olan hizmet bedelini ödememesi durumunda fatura tarihinden itibaren aylık net %5 oranında gecikme bedeli talep edebilir.

9 - Uyuşmazlık Hali İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Bursa Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

10 – İş bu sözleşme bu maddeyle birlikte 10 maddeden oluşmaktadır ve taraflarca okunmuş ve imza altına alınmıştır. (İmza altına alınma, siparişin internet ortamında Zion Medya'ya gönderilmesi ile gerçekleşmiş kabul edilir). Tüm ürün ve hizmetlerini sadece internet ortamında satış yapan Zion Medya, tüm siparişlerinin ilk sayfasında bu sözleşmenin okunup, anlaşılıp, kabul edilmediği sürece siparişe devam edilemiyeceği uyarısı yapar. Zion Medya gerek gördüğü taktirde yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir ya da maddeler üzerinde değişiklik yapabilir. Kullanıcı bu değişiklikleri önceden kabul ettiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.